Janusz Gilewicz

Adwokat Janusz Gilewicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1994 r.). Wiceprezes European Law Student’s Association ds. STEP w latach 1989-1994. Stażysta Kancelarii Aybay&Aybay Law Firm w Istambule (Turcja). Adwokat od 2000 r. Współpracownik i partner adwokatów i radców prawnych Spółki A. i B. Chadaj – B. Gdulewicz – J. Gilewicz Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych. Specjalizujący się w sprawach korporacyjnych, w obsłudze przedsiębiorstw, przekształceniach własnościowych oraz sprawach karnych, związanych z działalnością przedsiębiorców, a także prawem sportowym. Wieloletni Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Lublinie. Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego oraz rad fundacji.

Kontakt:
Telefon: 81 524 58 62, 81 524 58 63
E-mail: adwokat@gilewicz.info

Partnerzy

Dominika Dobosz

Adwokat Dominika Dobosz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Adwokat od 2010 r. Ukończyła również Studia podyplomowe w zakresie mediacji i negocjacji prawniczych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Doświadczona adwokat, specjalizująca się w prawie pracy, rodzinnym i spadkowym, w szczególności jako adwokat procesowy, a także w obsłudze przedsiębiorstw i organów administracji publicznej. Prowadzi również indywidualną praktykę adwokacką.

Kontakt:
Telefon: 81 524 58 62, 81 524 58 63
E-mail: dominika.dobosz@gilewicz.info

Eliza Rączka

Radca Prawny Eliza Saganowska

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (2011 r.). W 2010 r. ukończyła kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego KUL we współpracy z Chicago Kent College of Law. Od 2009 r. współpracowała z Lubelskim Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych przy Fundacji Instytut na Rzecz Państwa Prawa. Radca Prawny od 2015 r. W dotychczasowej praktyce zajmowała się kompleksową obsługą przedsiębiorców oraz podmiotów administracji publicznej, obejmującą bieżącą obsługę prawną, doradztwo prawne, obsługę inwestycji z zakresu prawa zamówień publicznych, pomoc w negocjacjach handlowych oraz reprezentację Klientów w sporach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, urzędami oraz organami administracji państwowej. W ramach doradztwa prawnego świadczonego na rzecz osób fizycznych zajmuje się rozwiązywaniem sporów z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, prawa pracy oraz reprezentuje Klientów w sprawach administracyjnych i ubezpieczeniowych.

Kontakt:
Telefon: 81 524 58 62, 81 524 58 63
E-mail: eliza.saganowska@gilewicz.info

Łukasz Pakoś

Radca Prawny Łukasz Pakoś

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (2013 r.). Aplikację radcowską odbywał przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. W dotychczasowej praktyce zajmował się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych w szczególności z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi.

Kontakt:
Telefon: 81 524 58 62, 81 524 58 63
E-mail: lukasz.pakos@gilewicz.info

 

Jacek Korbas

Adwokat Jacek Korbas

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2016 r.)  Od 2016 r.  wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Adwokat od 2020 r. W trakcie studiów aktywnie działał w sekcji postępowania administracyjnego Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej UMCS. Szczególne interesuje się szeroko pojętą jawnością postępowania administracyjnego, w szczególności dostępem do informacji publicznej. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu postępowania administracyjnego i cywilnego, obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w opracowywaniu i opiniowaniu projektów umów i regulaminów.

Kontakt:
Telefon: 81 524 58 62, 81 524 58 63
E-mail: jacek.korbas@gilewicz.info 

 

Agata Więckowska

Administracja

Dyrektor ds. administracyjnych Agata Więckowska

Absolwentka Studiów Pedagogicznych w Lublinie (2012 r.). Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania pracą Kancelarii w zakresie administracyjno-biurowym. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie sekretariatu Kancelarii, za rejestrację i prawidłowy obieg dokumentacji biurowej oraz wewnętrzny i zewnętrzny przepływ informacji. Wspiera prawników Kancelarii w zakresie czynności administracyjnych. Jako specjalista ds. kadr prowadzi pełną dokumentację pracowniczą oraz zajmuje się windykacją należności.

Kontakt:
Telefon: 81 524 58 62, 81 524 58 63
E-mail: sekretariat@gilewicz.info