Ambitnym studentom i absolwentom Wydziałów Prawa, którzy wiedzę zdobytą podczas studiów chcą wzbogacać o doświadczenie i umiejętności praktyczne, Kancelaria oferuje odbycie praktyk zawodowych. Wspieramy indywidualny rozwój praktykantów, kładąc nacisk na intensywne pogłębianie wiedzy prawniczej w praktyce. Po zakończeniu praktyki możliwe będzie uzyskanie stosownych zaświadczeń, wymaganych przez macierzyste uczelnie studenta. Ponadto, istnieje możliwość ubiegania się o staż na stanowisku aplikanta adwokackiego lub radcowskiego pod patronatem partnerów Kancelarii.
Informujemy ponadto, że Kancelaria nawiązała współpracę z ELSA Grupą Lokalną w Lublinie, która jest koordynatorem praktyk organizowanych w siedzibie Kancelarii w Lublinie.
Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na email: sekretariat@gilewicz.info z dopiskiem „Praktyki”, ewentualnie o kontakt z ELSA Lublin: http://lublin.elsa.org.pl/.